Jak do nas trafić
Sprawdź na mapie

mapa
logo

Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Ślesinie

ul. Spokojna 10

62-561 Ślesin

tel tel. 63 270 45 13

tel fax 63 270 45 13

NIP: 665 298 84 72

Aktualności

Przetargi

 

INFORMACJA O Z OTWARCIA  OFERT

w postępowaniu pn. : „ZAKUP  I  DOSTAWA  OLEJU  NAPĘDOWEGO”

ZP 03/11/2018                                                                    Ślesin 11.12.2018 r.

Dotyczy: zakup i dostawa oleju napędowego

Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Zakup i dostawa oleju napędowego

ZP 03/11/2018        Ślesin 30.11.2018 r.

Ogłoszenie nr 655760-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Nr 655760-N-2018

SIWZ

Zał. Nr 1-5

Zał. Nr 6 projekt umowy.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 02/11/2018                                                                    Ślesin 30.11.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 02/11/2018        Ślesin 19.11.2018 r.

Ogłoszenie nr 649766-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ślesin 07.09.2018 r.

Dotyczy: Drugi przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
drugi przetarg pisemny
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogłoszenie i regulamin.pdf

zdjęcie ciągnik 1.jpg

zdjęcie ciągnik 2.jpg

zdjęcie ciągnik 3.jpg

zdjęcie ciągnik 4.jpg

zdjęcie ciągnik 5.jpg

zdjęcie ciągnik 6.jpg

zdjęcie ciągnik 7.jpg

zdjęcie beczka 1.jpg

zdjęcie beczka 2.jpg

zdjęcie beczka 3.jpg

zdjęcie beczka 4.jpg

zdjęcie beczka 5.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie vw 2.jpg

zdjęcie vw 3.jpg

zdjęcie vw 4.jpg

zdjęcie Mercedes 1.jpg

zdjęcie Mercedes 2.jpg

zdjęcie Mercedes 3.jpg

zdjęcie Mercedes 4.jpg

zdjęcie Mercedes 5.jpg


INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ślesin 14.08.2018 r.

Dotyczy: Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dominika  Bartosik

Referent


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
przetarg pisemny
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogłoszenie i regulamin.pdf

zdjęcie ciągnik 1.jpg

zdjęcie ciągnik 2.jpg

zdjęcie ciągnik 3.jpg

zdjęcie ciągnik 4.jpg

zdjęcie ciągnik 5.jpg

zdjęcie ciągnik 6.jpg

zdjęcie ciągnik 7.jpg

zdjęcie beczka 1.jpg

zdjęcie beczka 2.jpg

zdjęcie beczka 3.jpg

zdjęcie beczka 4.jpg

zdjęcie beczka 5.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie iveco 1.jpg

zdjęcie iveco 2.jpg

zdjęcie iveco 3.jpg

zdjęcie iveco 4.jpg


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018                                                                    Ślesin 21.05.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
przetarg pisemny
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogłoszenie i regulamin.pdf


 

INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018                                                                    Ślesin 10.05.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert.


 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 27.04.2018 r.

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018        Ślesin 30.04.2018 r.

Załączniki:

Udzielenie odpowiedzi na pytania.

 


 

OGŁOSZENIE


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018        Ślesin 26.04.2018 r.

Ogłoszenie nr 551194-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy.
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
 10. SIWZ – ZMIANA
 11. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - ZMIANA

 


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

Ogłoszenie i regulamin.pdf


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogloszenie i regulamin.pdf

zdjęcia CIĄGNI URSUS.pdf

zdjęcia CIĄGNIK ZETOR.pdf

zdjęcia FORD TRANSIT.pdf

zdjęcia ŁADOWARKA ZEPELIN.pdf

zdjęcia RENAULT KANGOO.pdf

zdjęcia VOLVO ŚMIECIARKA.pdf

koparka