Wyniki badań wody

Poniżej Zakład Gospodarki Komunalnej w Ślesinie Publikuje wyniki badań wody z poszczególnych stacji wodociągowych:

Stacja Uzdatniania Wody Ślesin
Stacja Wodociągowa Biskupie Sarnowa
Stacja Wodociągowa Bylew
Stacja Wodociągowa Honoratka
Stacja Wodociągowa Niedźwiady
Stacja Wodociągowa OSiR Ślesin
Stacja Wodociągowa Szyszyn