Usługi

Dział – woda i kanalizacja

Realizuje usługi w zakresie:

 • rozliczeń za dostarczoną wodę i odbiór ścieków;
 • odczytów wodomierzy;
 • zawierania umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków;
 • składania wniosków i wydawania opinii, warunków technicznych i uzgodnień projektów;
 • przyjmowania zgłoszeń awarii wodno-kanalizacyjnych;
 • przyjmowania zgłoszeń plombowania, montażu oraz wymiany wodomierzy;

Dział – Prace porządkowe i wywóz nieczystości

Realizuje usługi w zakresie:

 • wywozu nieczystości stałych i płynnych;
 • wynajmu i wywozu kontenerów KP-7 na odpady komunalne;
 • pielęgnacji zieleni (koszenie trawy, przycinanie drzew i żywopłotów);
 • utrzymania czystości i porządku na ulicach i drogach gminnych;
 • pielęgnowania terenów zielonych będących w administrowaniu Zakładu;

Dział – Roboty budowlane

Realizuje usługi w zakresie:

 • wynajmu sprzętu budowlanego (koparko-ładowarki, samochodu ciężarowego, ciągnika z przyczepą);
 • układania kostki brukowej;
 • budowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej;
 • usług geodezyjnych;