Ogłoszenie o zmianie taryf

  • przez

P.T. Klienci!

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie uprzejmie informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu opublikował decyzję zatwierdzającą taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w najbliższych trzech latach na terenie Gminy Ślesin.

Nowe taryfy obowiązują od dnia 01 września 2021 roku.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 28 lipca 2021 r. nr PO.RZT.70.264.2021/D/MZ w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie Gminy Ślesin.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat obowiązująca na terenie Gminy Ślesin – stanowiąca załącznik do w/w decyzji.

PREZES ZARZĄDU
/-/ Krzysztof Kocaj