Jak do nas trafić
Sprawdź na mapie

mapa
logo

Zakład
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Ślesinie

ul. Spokojna 10

62-561 Ślesin

tel tel. 63 270 45 13

tel fax 63 270 45 13

NIP: 665 298 84 72

Aktualności

Archiwum

 

ZP 03/12/2020        Ślesin, dn. 28.12.2020 r.

dotyczy:  zakup koparko-ładowarki kołowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie (leasing operacyjny)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 ZP 03/12/2020                         Ślesin, dn. 16.12.2020 r.

dotyczy:  zakup koparko-ładowarki kołowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie (leasing operacyjny)

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert  


 

ZP 02/11/2020        Ślesin, dn. 11.12.2020 r.

dotyczy:  dostawa oleju napędowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  zakup koparko-ładowarki kołowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie (leasing operacyjny)

ZP 03/12/2020        Ślesin 08.12.2020 r.

Na podstawie  art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 ze zm.), Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie   przekazuje treść zapytań skierowanych przez Wykonawcę oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Załączniki:

Odpowiedź na pytania 

Załącznik nr 1 – bilans, rachunek oraz zestawienie za 2020

Załącznik nr 2 – bilans, rachunek 2017, 2018, 2019

SIWZ – zmiana

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy - zmiana


 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 ZP 02/11/2020        Ślesin, dn. 04.12.2020 r.

dotyczy:  dostawa oleju napędowego

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert  


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 Przetarg nieograniczony

dotyczy:  zakup koparko-ładowarki kołowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie (leasing operacyjny)

ZP 03/12/2020                         Ślesin 02.12.2020 r.

Ogłoszenie nr 7609-56-N-2020 z dnia 2020-12-02 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 760956-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.
 2. SIWZ - zakup koparko-ładowarki dla ZGK Sp. z o.o. w Ślesinie (leasing operacyjny)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych robót.
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego.
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku wydania prawomocnego wyroku sądu.
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.
 11. Załącznik nr 9 do SIWZ – Oświadczenie RODO.

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

ZP 01/11/2020        Ślesin, dn. 02.12.2020 r.

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty.


 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 ZP 01/10/2020        Ślesin, dn. 25.11.2020 r.

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 Przetarg nieograniczony

dotyczy:  dostawa oleju napędowego

ZP 02/11/2020                         Ślesin 25.11.2020 r.

Ogłoszenie nr 615181-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

Załączniki:

Ogłoszenie nr 615181-N-2020.

SIWZ  - dostawa oleju napędowego.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.  

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Pisemne zobowiązanie innego podmiotu.

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie – podatki. Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/11/2020                         Ślesin 16.11.2020 r.

Ogłoszenie nr 610605-N-2020 z dnia 2020-11-16 r.

Załączniki:

Ogłoszenie nr 610605-N-2020

SIWZ  - kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZGK Sp. z o.o. w Ślesinie.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

 


 

INFORMACJA  Z  OTWARCIA  OFERT

Ślesin 21.09.2020 r.

Dotyczy: Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników majątku ruchomego

Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia  oferty.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert.


 

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

62-561 Ślesin   ul. Spokojna 10

Tel./fax. 63 270 45 13

 o g ł a s z a

 pisemny przetarg

na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załączniki):

- ogłoszenie i regulamin;


 

ZP 04/11/2019        Ślesin, dn. 19.12.2019 r.

dotyczy:  dostawa oleju napędowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.  


 

ZP 04/11/2019        Ślesin, dn. 09.12.2019 r.

dotyczy:  dostawa oleju napędowego

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert  


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 Przetarg nieograniczony

dotyczy:  dostawa oleju napędowego

ZP 04/11/2019                         Ślesin 28.11.2019 r.

Ogłoszenie nr 629363-N-2019 z dnia 2019-11-28 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 629363-N-2019
 2. SIWZ - dostawa oleju napędowego
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 4. Załącznik nr 2 – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
 7. Załącznik nr 5 – Pisemne zobowiązanie innego podmiotu.
 8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie – podatki.
 9. Załącznik nr 7 – Projekt umowy.

 

ZP 03/10/2019        Ślesin, dn. 07.11.2019 r.

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze oferty.  


 

ZP 03/10/2019        Ślesin, dn. 30.10.2019 r.

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert  


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 03/10/2019                         Ślesin 22.10.2019 r.

Ogłoszenie nr 612899-N-2019 z dnia 2019-10-22 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie nr 612899-N-2019
 2. SIWZ  - kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby ZGK Sp. z o.o. w Ślesinie.
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy.
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.  

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 ZP 02/10/2019        Ślesin, dn. 21.10.2019 r.

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm) zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania.

Załączniki:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.  


 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 ZP 02/10/2019        Ślesin, dn. 18.10.2019 r.

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.) zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert  


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 02/10/2019                         Ślesin 10.10.2019 r.

Ogłoszenie nr 608401-N-2019 z dnia 2019-10-10 r.

Załączniki:

Ogłoszenie nr 608401-N-2019

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.  


 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 ZP 01/09/2019        Ślesin, dn. 09.10.2019 r.

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm) zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania.

Załączniki:

1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.  


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/09/2019        Ślesin 02.10.2019 r.

 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.

Przyczyną zmian w załączniku nr 3 - Formularz cenowy są aktualizacje formuł wyliczenia stawek jednostkowych.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania ofert.

DO POBRANIA:

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający informuje, że termin  składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, ulega przedłużeniu do dnia 09.10.2019 r. do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi 09.10.2019 r., o godz. 12:15. Miejsce składania  i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym:

- pkt 9.15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wewnętrzna koperta powinna być opatrzona takim samym napisem jak koperta zewnętrzna - zgodnie ze wzorem podanym poniżej.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

……………………………….

      nazwa i adres Wykonawcy

           (pieczątka firmowa)

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Ul. Spokojna 10,62-561 Ślesin

 OFERTA na:

„Kompleksową dostawę energii elektrycznej  i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”

Nie otwierać przed dniem 09.10.2019 r.
do godz. 12.15.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozdział 10 pkt 10.1  SIWZ otrzymuje brzmienie:

       „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10 , 62-561 Ślesin, do dnia 09.10.2019 r., do godz. 12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale  9 SIWZ.”

- Rozdział 10 pkt. 10.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

         „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2019 r., o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, pod adresem wskazanym w pkt. 10.1.


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/09/2019        Ślesin 02.10.2019 r.

Na podstawie  art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie   przekazuje treść zapytań skierowanych przez Wykonawcę oraz udziela poniższych odpowiedzi.

Załączniki:

Odpowiedź na pytania  


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/09/2019        Ślesin 24.09.2019 r.

Ogłoszenie nr 601340-N-2019 z dnia 2019-09-24 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy.
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.  

 

INFORMACJA O Z OTWARCIA  OFERT

w postępowaniu pn. : „ZAKUP  I  DOSTAWA  OLEJU  NAPĘDOWEGO”

ZP 03/11/2018                                                                    Ślesin 11.12.2018 r.

Dotyczy: zakup i dostawa oleju napędowego

Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Zakup i dostawa oleju napędowego

ZP 03/11/2018        Ślesin 30.11.2018 r.

Ogłoszenie nr 655760-N-2018 z dnia 2018-11-30 r.

Załączniki:

Ogłoszenie Nr 655760-N-2018

SIWZ

Zał. Nr 1-5

Zał. Nr 6 projekt umowy.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 02/11/2018                                                                    Ślesin 30.11.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 02/11/2018        Ślesin 19.11.2018 r.

Ogłoszenie nr 649766-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ślesin 07.09.2018 r.

Dotyczy: Drugi przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
drugi przetarg pisemny
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogłoszenie i regulamin.pdf

zdjęcie ciągnik 1.jpg

zdjęcie ciągnik 2.jpg

zdjęcie ciągnik 3.jpg

zdjęcie ciągnik 4.jpg

zdjęcie ciągnik 5.jpg

zdjęcie ciągnik 6.jpg

zdjęcie ciągnik 7.jpg

zdjęcie beczka 1.jpg

zdjęcie beczka 2.jpg

zdjęcie beczka 3.jpg

zdjęcie beczka 4.jpg

zdjęcie beczka 5.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie vw 2.jpg

zdjęcie vw 3.jpg

zdjęcie vw 4.jpg

zdjęcie Mercedes 1.jpg

zdjęcie Mercedes 2.jpg

zdjęcie Mercedes 3.jpg

zdjęcie Mercedes 4.jpg

zdjęcie Mercedes 5.jpg


INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ślesin 14.08.2018 r.

Dotyczy: Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dominika  Bartosik

Referent


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
przetarg pisemny
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogłoszenie i regulamin.pdf

zdjęcie ciągnik 1.jpg

zdjęcie ciągnik 2.jpg

zdjęcie ciągnik 3.jpg

zdjęcie ciągnik 4.jpg

zdjęcie ciągnik 5.jpg

zdjęcie ciągnik 6.jpg

zdjęcie ciągnik 7.jpg

zdjęcie beczka 1.jpg

zdjęcie beczka 2.jpg

zdjęcie beczka 3.jpg

zdjęcie beczka 4.jpg

zdjęcie beczka 5.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie vw 1.jpg

zdjęcie iveco 1.jpg

zdjęcie iveco 2.jpg

zdjęcie iveco 3.jpg

zdjęcie iveco 4.jpg


 

INFORMACJA O WYBORZE NAJORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018                                                                    Ślesin 21.05.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
przetarg pisemny
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogłoszenie i regulamin.pdf


 

INFORMACJA Z OTWARCIA  OFERT

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018                                                                    Ślesin 10.05.2018 r.

Dotyczy: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

Zamawiający zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert.


 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 27.04.2018 r.

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018        Ślesin 30.04.2018 r.

Załączniki:

Udzielenie odpowiedzi na pytania.

 


 

OGŁOSZENIE


ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13

 

Przetarg nieograniczony

dotyczy:  Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie

ZP 01/04/2018        Ślesin 26.04.2018 r.

Ogłoszenie nr 551194-N-2018 z dnia 2018-04-26 r.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy.
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia Umowy.
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
 10. SIWZ – ZMIANA
 11. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy - ZMIANA

 


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

Ogłoszenie i regulamin.pdf


 

OGŁOSZENIE
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Spółka z o. o.
62-561 Ślesin ul. Spokojna 10
Tel./fax. 63 270 45 13
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż n/w składników majątku ruchomego (załącznik):

ogloszenie i regulamin.pdf

zdjęcia CIĄGNI URSUS.pdf

zdjęcia CIĄGNIK ZETOR.pdf

zdjęcia FORD TRANSIT.pdf

zdjęcia ŁADOWARKA ZEPELIN.pdf

zdjęcia RENAULT KANGOO.pdf

zdjęcia VOLVO ŚMIECIARKA.pdf

koparka